AVV Haberler

FIBO Innovation Tour Istanbul 2016

Avrupanın en önemli fitness fuar organizasyonu FIBO’nun Inovasyon Turları kapsamında gerçekleşen Istanbul durağında.

 

Yönetim Kurlu Balkanımız Vittorio Zagaia, fitness ve wellness endüstrisinin dünü, bugünü ve yarını konusunda katılımcılara bir presentasyon yaparak, değişen tüketici profilinin beklentilerini ve yeni trendler ile iligli bir konuşma gerçeklşetirdi.