AVV Haberler

Tüm gün oturmak neden beyniniz için kötüdür?

Yaşamın birçok yönünde, beyin gücümüzü kullanmamız gerekirken, aynı zamanda oturma eğilimindeyiz: okulda, işte, sınava girerken, bir bulmaca üzerinde yoğunlaşırken. Yeni bir makalede, uzun sürenoturmanın, beyni nasıl etkileyebileceğini ve beyin sağlığı üzerinde olumsuz bir etkisi olabileceğini keşfettik.

Beyin glikoza aç bir organdır. Vücut kütlesinin yaklaşık % 2'si ağırlığındadır. Ancak dinlenmemiz için gerekli olan çoğunlukla glikoz formunda ve birincil beyin yakıtı enerji gereksinimlerinin yaklaşık % 20'sini talep eder. Eğer bu enerji tedariği bozulmuş ise; beyin hücrelerini zayıflatabilir ve hatta zarar verebilir. Bu yüzden, beyin hücrelerinde glikoz bulunması, beyin sağlığına etkileri olabilir.

Beynin hem yüksek, hem de düşük glikoz seviyelerine maruz kalması, demans gelişim riskini yükseltebilir. Aynı zamanda; glikoz kararsızlığı olarak bilinen, yüksek ve düşük glikoz seviyesi arasında geçiş yapılması, daha yüksek glikoz kararsızlığının, daha düşük bilişsel işlevle ilişkilendirilmesi olarak önemlidir. Bu, glikozun sıkı kontrol edilmesinin, beyin sağlığı için zaruri olduğunu gösterir.

Çok fazla oturmadan kaynaklı problemler

Çok fazla oturmak, erken ölüm riskini yükseltebilir. Günde sekiz saatten fazla oturmaya bağlı artmış ölüm riskini dengelemek için, günde 60–75 dakika, orta şiddette, yoğun egzersize ihtiyaç olduğu tahmin edilmektedir.

Bu çok fazla bir egzersiz zamanıdır. . Yetişkinler için önerilen mevcut minimum egzersiz süresinin, en az iki katı kadardır. Dolayısıyla oturmayı azaltmak, bir ek sağlık geliştirici strateji olabilir.

Birçok çalışma, yiyecek tüketiminden sonra oturmayı azaltmanın ve hafif yoğunluktaki yürüyüş yapmanın, glikoz kontrolünü geliştirdiğini kanıtladı. Bu, glikoz düzeylerinin çok yüksek seviyelere yükselmediği veya çok düşük seviyelere inmediği anlamına gelir. Bu, kasların çalışma biçimi, sistemimizdeki glikozun bir kısmını tüketip, glikozu uygun değer aralığında tutulmasına yardımcı olmasıyla açıklanabilir.

Kanıtlar, glikoz kontrolü söz konusu olduğunda, gün boyunca yayılmış, hafif yoğunluklu fiziksel aktivitenin, sabahları gerçekleştirilen, orta yoğunluktaki tek bir seans egzersizden daha üstün olabileceğini öne sürer. Hafif yoğunluktaki aktivitenin toplam enerji tüketiminin, tek seans yapılan daha yüksek yoğunluktaki aktivitenin enerji tüketimine eşit olması durumunda bile.

Geliştirilmiş glikoz kontrolü, oturma süresini azaltmanın sağlığa bazı faydalarını açıklayabilir, ancak beyin işlevleri üzerine ne gibi etkileri olabilir?

Uzun oturma süresi ve beyin işlevi

Fazla oturmanın, beyin işlevine etkilerini araştıran çalışmalardan bir çok karışık sonuç elde edildi.Laboratuar çalışmaları, tüm gün oturmanın hafızayla ilgili görevlerde, performansı düşürdüğü, düzenli aktivite molaları ile oturmaya ara verildiği bir güne kıyasla fikirleri, desteklemekte başarısız olmaktadır.

Uzun yıllar boyunca, çok sayıda kişiyi takip eden diğer çalışma türleri, daha uzun oturma süresi ve zayıf beyin işlevi arasında bir ilişki olduğunu öne sürmektedir. Ancak, bu çalışmalardan elde edilen sonuçlar kullanılan çok sayıda farklı ölçümle zorlaşmaktadır. Genel olarak, katılımcıların kendi raporlamalarına dayanmayan yöntemler tercih edilir, çünkü bu tür raporlama her zaman doğru değildir.

Bilişsel olarak zorlayıcı görevler üzerindeki doğrudan ölçüm performansından ayrı olarak, başka bir yaklaşım, teorik olarak gelişmiş beyin işlevini destekleyecek bir şeyi ölçmektir. Örneğin, New Mexico Highlands Üniversitesi’ndeki araştırmacılar, yürüyüş esnasında ayağın, beyinin kan akışını artırmak için damarlar boyunca, basınç dalgaları gönderdiğini gösterdiler.

Beyinin kan akışı, beynin glikoz teminini düzenlemesine dâhil olur ve bunun, zaman içinde, beyin sağlığı için muhtemel olumlu etkileri olur.

Ne yapabiliriz?

Bilim adamları için, oturmanın, muhtemelen beyinin işlevini etkilemesinin yolu, bir araştırma engeli oluşturuyor. Mevcut kanıtlara dayanarak, oturmayı azaltmak, bilişsel işlevi iyileştirmek yerine bilişsel zayıflamayı yavaşlatacağı çok muhtemeldir.

Diğer herkes için, beyin sağlığı ve oturmayla bağlantılı, kesin araştırmaların eksikliğine rağmen, oturma süresini azaltmak, zayıf glikoz kontrolü ile bağlantılı diğer olumsuz sağlık sonuçlarının önlenmesi önerilir. Geliştirilmiş glikoz kontrolü göz önüne alındığında, yemekten sonra oturmanın azaltılması özellikle önemlidir.

Öyleyse; öğle yemeğinden sonra yürüyüşe çıkın, yemekten sonra bulaşıkları elle yıkayın ve eğer mümkünse, işe gidip gelmek için daha etkin olun. Gün boyunca oturma saatini azaltmak için çok fırsat var ve bu nedenle sağlık üzerinde olumlu bir etki yaratma ihtimali vardır.

Kaynak; https://www.weforum.org/agenda/2017/08/why-sitting-down-all-day-is-bad-for-your-brain?utm_content=bufferffa39&utm_medium=social&utm_source=twitter.com&utm_campaign=buffer&sf65429426=1