AVV Haberler

Nakit Akışı: Maliyetlere Odaklanma

Nakit akışı, şirketin farklı şekillerde kullanacağı (Örneğin; cari harcamalar ve uzun vadeli yatırımlar) likiditeyi oluşturmak olan şirketin kendi kendini finanse etme ölçüsüdür. Nakit akışı, nakit girişi ve nakit çıkışı arasındaki farktan oluşur.

Nakit akışı analizi (veya Nakit Akışı Tablosu) girişimcilikle ilgili faaliyetler için son derece faydalıdır. Çünkü finansal yönetimin analiz ve kontrol aracıdır. Başka bir deyişle, girişimcinin bir yatırımı ne zaman yapacağını daha iyi anlamasına, tedarikçilerle doğru ödeme planları konusunda anlaşmaya varmasına ve uygun nakit girişine olanak sağlayan en iyi işletme stratejilerini geliştirmesine yardımcı olur.

Endüstriyel sektör veya ürün sektörü gibi daha yapılandırılmış sektörlerin yanı sıra spor sektörü de (fitness merkezleri, spa’lar, güzellik merkezleri veya genel olarak spor merkezleri gibi) şirketinizin mükemmel finansal performans bilgisi olduğunu varsayar. Bu durum girişimcinin şu sorulara bilerek cevap vermesine olanak sağlar: “X aylık sürede cari hesabımda ne kadar param olacak?”; “Kredi limiti aşımı için bankam ile sübvansiyonlu bir faiz oranı görüşmesi yapmam gerekiyor mu?”; “Artan likidite dönemlerinde, düşük mevsimlik dönemlerdeki cari harcamaları karşılamak için ne kadar kenara ayırmalıyım?

Özellikle, güvenilir cevaplar almak için, Bilanço ve Gelir Tablosu'ndan başlayarak, cari yıldaki net likiditeyi belirten bir hesap çizelgesi hazırlamak gerekir. Bu değerde, finansal hareket yaratan tüm gelen ve giden akışlar hesaba katılır. Daha iyi anlamak için belirli bir maliyet kalemini göz önüne alıyoruz: "amortisman". Bunlar, Gelir Tablosu'nda gösterilir ve diğer maliyet kalemleri gibi, yıllık kârdaki azalmaya katkıda bulunurlar. Bu nedenle şirketin ekonomik performansına katkıları negatiftir.

Finansal açıdan en ufak bir etkiye sahip değildirler: bu kalem bir "maliyet" i temsil eder, ama bir "para çıkışı" değildir. "parasal olmayan gelir bileşenleri" nin parçasıdırlar. 0 yılında, spor merkezimin iletişimine önem veren grafik tasarımcısı için yeni nesil yeni bir kişisel bilgisayar satın aldığımı varsayalım. Bu, para çıkışım olduğu anlamına gelir (finansal etki). Ancak PC bir dayanıklı maldır ve kullanım ömrünün uzun olduğu varsayılır. Ekonomik açıdan bakıldığında, 0 yılında maliyetin %100’ünü fatura etmeyeceğim, sadece bir kısmını fatura edeceğim (normalde %20). Kalan değer, aynı oranda ilerleyen yıllara bölünecek. Bu nedenle kar üzerindeki etkisi azalacak ama gelecek yıllarda da devam edecek (normalde toplamda 5 yıl).

Finansal düzeyde, sadece 0 yılında bir hareketim var o da ürünü aldığımda. Sadece gelir tablosundaki bir maliyet kalemi analizinin spor merkezimin finansal durumu hakkında gerçek bir tabloyu ortaya koymaya yeterli olmadığı gayet açıktır. Aksine, iki unsurun (kar/kayıp karşısında likidite) nihai değerleri birbirinden çok farklıdır. Bu nedenle, iş planı aşamasında, sadece Gelir Tablosu ve Bilanço geliştirilmekle kalınmaz, aynı zamanda derinlemesine bir finansal analiz gerçekleştirilmesi de iyi olur.

Ayrıca, normalde (tahakkuk edenler veya ertelemeler haricinde) ekonomik ve mali açıdan aynı şekilde işlem gören başka maliyetler de vardır. Örneğin; seyahat masrafları (yakıt, otoyol, otel) veya kiralamalar, çalışanların ve ortak çalışanların maaşları, temizlik ve bakım maliyetleri.

Son olarak, serbest sermaye artırımı gibi finansal gösterge üretmeyen muhasebe hareketleri vardır. Diğer bir deyişle, yeni finansal kaynaklardan herhangi bir yeni gelir getirmeksizin sermaye yedeklerinde meydana gelen muhasebe artışlarına işaret eder, ancak daha önce kaydedilmiş olan yedeklerin farklı bir tahsisi olarak elde edilir. Bunun finansal etkisi yoktur.

Ne kadar çok tek bir sporun gerçeği özelliklerine girersek o kadar çok internet veya kitaplarda bulduğumuz Finansal Raporların geliştirilmesi ile ilgili genel bilgilerin kullanışlı olduğunu keşfediyoruz çünkü özel belirli ihtiyaçlara göre kişiselleştirilebilirler ve uyarlanabilirler.

Kopyala-yapıştır yapmak kesinlikle güvenilmez tahmin sonuçları üretecek ve özellikle yatırım planlaması durumunda da tehlikeli olacaktır.

Nasıl 2 ayrı gerçek arasında aynı planlama ayna gibi kopyalanamazsa, bir Finansal Rapor da analiz altındaki spor merkezinin özelliklerine göre yapılandırılmalıdır. Her durumda, biz bu hedefe ulaşmak için kurallar koymaya çalışıyoruz. İlk yapılması gereken, Kaynaklar ve Borç Verme için yeniden sınıflandırılmış Bilanço ve Katkı Marjına sınıflandırılmış bir Gelir Tablosu olması gerekir.

Cari varlıkların (cari alacaklar) ve kısa vadeli borçların (cari borçlar) davranışlarını not etmek önemlidir. Bilançonun aksine, alacaklardaki artış, nihai sonucu benim için daha kötü hale getirir. Alacak “hakkım olan bir likidite” ancak henüz kullanımımda olmayan bir likidite anlamına gelmektedir. Henüz harcayamadığım paradır. Borçların tam tersi: eğer artarsa ​​(patolojik bir durum için değil!) Daha iyi bir maddi durumdan yararlanacağım. Aslında, tasarrufumda daha fazla likidite olacak. Bu, bazı tedarikçilerden daha uzun ödeme vadelerini almama gerekçe sağlar. Bu modelin nihai sonucu (toplam nakit akış) önceki seneye kıyasla likiditedeki (şirket cari hesapta mevcut nakit) değişikliği bilmeme imkan sağlar. Bu, Nakit Akışı Tablosunun beş yıllık bir zaman diliminde geliştirilmesi gerektiği anlamına gelir (veya en azından üç yıllık).

Ancak dikkat edilmesi gerekir: bu rapor “durağan bir belge” değildir: hazırlandıktan sonra, hem işletmemin gerçek trendine hem de dış kaynaklı olaylara (bir rakibin açılması/kapanması, özellikle sıcak kış, çok yağmurlu yaz, vb.) bağlı olarak zaman içinde değişikliğe uğrayacağına şüphe yok. Önemli olan, bu belgeyi devretmemizin gerekmediğidir. Bu, tahminlerimde işletmemin sağlamlığını tehlikeye sokabilecek ciddi hatalar yapılması anlamına gelir.

Bu nedenle Finansal Raporu bir kaptanın (girişimci veya işletme ekibi) daha az zorluk çeken bir dizi hedefe ulaşmaya yardımcı olan önemli bir dümen olarak görmek iyidir. Ana hedeflerin bazıları:

 • - Daha iyi ve daha bilgili işletme yönetimi
 • - Önceden tanımlanmış dönemde nakit girişi ve çıkışları hakkında doğru bilgilerin kanıtı
 • - Tedarikçilerin ödemesinde dakiklik
 • - Likiditenin düşük olduğu dönemlerin yönetilmesi (Örneğin; Fitness merkezleri için Temmuz ve Ağustos ayları)
 • - Finansman ve yatırım faaliyetlerinin net bir resminin sunulması
 • - Bankalar ve yatırımcılar tarafından güvenilirliğin artması

Birinin kendi spor merkezinin finansmanını zaman içinde ciddi, titiz ve tutarlı bir yaklaşımla analiz etmesinin önemli olduğu açıktır. Mali durumumu doğru bir şekilde yönetebileceğim, böylece meydana gelen bir sapmayı tanıyacağım ve nasıl müdahale edileceğini anlayacağım.

Üç tip yönetim belirledik:

 • - Ekonomik: kendi finansmanı aracılığıyla veya faaliyet kârı ile mali olmayan maliyetler / gelirlerin toplamı olarak ölçülebilen şirketin ekonomik faaliyeti tarafından üretilen kaynaklar aracılığıyla;
 • - Operasyonel: Ticari borçlar ve alacaklar için ödeme koşullarının yönetimi vasıtasıyla. Borçların olması durumunda, yeni bir ödeme süresi sonu konusunda diğer tarafla anlaşmaya varmak amaçlanır, anlaşmaya varılmadan ödemeler geciktirilmemelidir;
 • - Stratejik: birinin kendi iş modeline uyarlanmış dayanıklı mallardaki yatırım seçenekleri aracılığıyla ve iç ve dış finansman kaynaklarının tedarik edilmesi (ve geri ödenmesi) yoluyla.

Bu yönetim, öncelikle mülkün, spor merkezinin performansını izleyerek, bilgilendirilmiş bir şekilde müdahale etmesini ve paydaşların, şirketin, olumlu ekonomik koşullara ulaşma yeteneğinden tamamen ayrışabilen tatmin edici bir mali sağlık durumuna sahip olup olmadığını anlamak için izin verir.

Son olarak, Nakit Akışı Tablosu bilanço ve gelir tablosu değerlerinin, yıl boyunca mali ve parasal yapıda meydana gelen değişiklikleri gösteren yeni bir bildiriye entegre edilmesi olarak tanımlanabilir. Bu nedenle, spor merkezinin günlük yönetiminde girişimciye mümkün olan en iyi şekilde izlemesi için yardımcı olunur:

 • - Gelecekte pozitif nakit akışları oluşturabilmeye
 • - Yatırım ve finansman işlemlerinin ekonomik ve finansal açısı
 • - Vadesi gelen taahhütleri karşılama ve temettüleri ödeme becerisi
 • - Dönem geliri ve nakit akışı ile ödemeler arasındaki farkları nedenleri

Daha önceden bir işletmenin finansal potansiyelini uzun vadede bilmek, işletmenin başarısı için temel teşkil eder.