AVV Haberler

DÜZENLİ OKUMANIN SAĞLIK AÇISINDAN FAYDALARI

Kendinize daha sık sormanız gereken basit bir soru, çünkü bu soru yaşam kalitenizi arttırmanıza, nörolojik yaşlanmayı geciktirmenize ve hatta daha uzun yaşayabilmenize yardımcı olabilir: Geçen hafta kaç saat kitap okudunuz? Bu araştırma 1992 yılından beri, her iki yılda bir ABD'de binlerce kişiye gönderildi. Bütün bunlar, Michigan Üniversitesi tarafından yürütülen “Sağlık ve Emeklilik Araştırması (HRS)” başlıklı bir çalışmanın bir parçasıydı ve zayıf bir araştırma olarak kabul edildiği için kısa sürede unutuldu.

Bununla birlikte, 2016'da Yale Halk Sağlığı Okulu'ndaki araştırmacılar bu verileri almaya ve bu 12 yıllık anketin cevaplarını analiz etmeye karar verdiler. 50 yaşın üzerindeki 3,600'den fazla erkek ve kadının okuma alışkanlıkları çok kesin bir farklılık gösterdi; günde sadece 30 dakika boyunca Roman okuyan insanlar, ya da en azından kurgu olmayan kitaplar, şiir ya da düzyazı okuyan insanlar, hiçbir şey okumamış insanlardan iki yıl daha uzun yaşıyordu.

HER YAŞTA DÜZENLİ OKUMANIN ÖNEMİ

Okumanın faydaları, sonraki çalışmalarda da ortaya çıkmıştır; bu da, haftada birkaç kez ebeveynleri ile kitap okuyan altı aylık çocukların dört yıl sonra daha güçlü okuryazarlık becerilerine sahip olduğu gözlemlenmiştir. Yapılan son araştırmalar, okumanın yetişkinlikte de aynı derecede önemli olabileceğini göstermektedir. Kısacası, günde bir kez kitap okumak zihnimizi geliştirir.

Okuma, beynin işleyişini büyük şekillerde uyarabilir. Senil demans, Alzheimer ve nörolojik yaşlanma ile ilgili diğer hastalıklar çok daha az sıklıkla görülür. Özetle; konuşmanın gücü beynin gücünü arttırır.

GÜNDE BİRKAÇ SAYFA KİTAP OKUMAK ZİHNİ GELİŞTİRİR

Yale Halk Sağlığı Okulu ekibinin çoğu, kitap okuyanlarla sadece dergileri okuyanlar arasındaki sonuçlarda meydana gelen derin farklılıklara şaşırdı. Aslında roman okuyanlar, dergi okuyanlarda hiç görülmeyen çok büyük faydalar elde ettiler. Cevap basit; bir kitap derin düşünce ve nöronal bağlantıları uyarır, zihni kelimenin gerçek anlamıyla açar. Örneğin, araştırmacılar, bir kitap okumanın beyni eleştirel düşünmeye ve bölümler arasında bağlantı kurmaya ve dış dünyayla karşılaştırmaya zorladığını söylüyor. Bu bağlantılar kelimenin tam anlamıyla dört lobda ve her iki hemisferde beyin bölgeleri arasında yeni yollar oluşturur. Zamanla, bu sinir ağları daha hızlı düşünmeyi teşvik edebilir ve bilişsel çürümenin en kötü etkilerine karşı daha fazla savunma sağlayabilir. Haber ve dergi okurlarında bulunmayan bir fayda olduğuna inanılır, çünkü dergi ya da haber okumak nörolojik sistemi derinlemesine uyarmaz. Kitap okumak aslında yaratıcı düşüncenin bir sırrı değil midir?

Roman okumanın, empati ve duygusal zekayı artırdığı da gösterilmiştir. Aslında, 2013’te yapılmış bir çalışma gösteriyor ki, kitap okuyanların, sadece bir hafta sonra bile, empati seviyelerinin sadece haber okuyanlardan farklı olarak arttığı gözlemlendi.

İlerleyen dönemlerde de yapılan çalışmalara göre, empati ve duygusal zekanın gelişiminin, insan iletişiminde olumlu artışa neden olduğunu belirlendi. Bu da, mutluluğu artırarak stres seviyelerini düşürebilir, her iki faktör de insanların daha uzun ve daha sağlıklı yaşamaya yardımcı olur.

Son olarak, Sussex Üniversitesi tarafından 2009 yılında yapılan bir araştırmaya göre, günde altı dakika okuma, stres seviyelerini %68 oranında azaltmak için yeterlidir. Okuma aktivitesi kalp atış hızını yavaşlatır ve kaslardaki gerginliği hafifletir. Gevşeme, stres seviyelerinin göreceli olarak düşürülmesi için idealdir. Uyku için vücudu ve zihni hazırlayan mükemmel bir başlangıçtır ve sizi daha dinlenmiş ve dolayısıyla daha mutlu ve daha sağlıklı hale getirir.