AVV Haberler

TECHNOGYM DAVOS’TA DÜNYA EKONOMİK FORUMU’NDA

Technogym’in Kurucusu ve CEO’su Nerio Alessandri, bir kez daha Dünya Ekonomik Forumu’na katıldı. Dünya Ekonomik Forumu bu yıl 22 - 25 Ocak tarihleri arasında İsviçre’nin Davos kentinde gerçekleşti. Dünya Ekonomik Forumu, pozitif değişimi teşvik etmek amacıyla dünyanın önde gelen CEO’larını, devlet başkanları, politika belirleyicilerini, uzmanlarını, uluslararası organizasyonlarını, yenilik öncülerini ve sivil toplum temsilcilerini buluşturdu.

Bu yıl bu liderler, Globalizasyon 4.0: Dördüncü Endüstri Devrimi Çağında Global bir Mimariyi Şekillendirme temasına odaklandı. Bu tema ile global karar vericilere; geçmişte uluslararası işbirliğini desteklemiş olan sistemleri, bir yanda karmaşıklık ve kararsızlığın, diğer yanda insanlık tarihinde benzeri görülmemiş bir hız ve ölçekte yenilik yaratabilen ileri teknolojilerin hakimiyeti altında olan günümüzün senaryosuna adapte edilerek yenilenme çağrısı yapıldı. Gerek tehditler, gerekse fırsatlar açısından zengin bu ortamda, insanların sağlığını ve wellness’ı güvenceye almak, hem kamu sektöründe, hem de özel sektörde liderlerin en temel öncelikleri arasında olacağı açıklandı.

Dünya Ekonomik Forumu’nda Wellness

Nerio Alessandri, sağlık hizmetinde sağlıklı davranışları ve sürdürülebilirliği teşvik ederek, sağlığın ve sağlık hizmetinin geleceğini şekillendirmeyi amaçlayan bir program olan Sağlık ve Sağlık Hizmeti girişimine katılan ana liderlerden biri oldu. Alessandri, özellikle Wellness’ı, sosyal ve ekonomik sürdürülebilirliği teşvik etmede merkezi itici güç olarak gündeme getirdi.

Bulaşıcı olmayan hastalıkların ve sağlıksız yaşam tarzlarının yükselişte olduğu bir dünyada, Wellness, bu olumsuz eğilimi durdurmada ve insanların yaşam kalitesini arttırmada hayati öneme sahip. Günümüzde wellness herkes için sosyal bir fırsat. Yani devletler için, sivil toplumun her unsurunda sağlığı teşvik eden kamu politikaları uygulayarak (örn. insan planlama girişimleri, eğitim, spor, vergi teşvikleri vs. alanında eylemler) sağlık hizmeti giderlerini azaltma fırsatı sunarken, şirketler için de, gerek yaşam kalitesi açısından çalışanlara, gerekse yaratıcılık ve artan verimlilik açısından şirketlere fayda sağlayacak kurumsal wellness programları geliştirme fırsatı veriyor. Son olarak da tüm vatandaşlar için, düzenli fiziksel aktivite sayesinde sağlıklarını ve günlük yaşam tarzlarını iyileştirme fırsatı olarak görülmelidir.